Skip to content

Farväl öppenhet – välkommen till en heldag om en post-global värld

Handelsavtal sägs upp, internationella samarbete avbryts, murar ska byggas och handelshinder återinföras. Globalisering har varit ett kritiserat och hyllat fenomen som medfört ökad rörlighet över vår jord för varor, tjänster, människor och information. Nu finns emellertid tecken på en utveckling i motsatt riktning. Är detta början på en post-global värld? Och vad betyder det i så fall?

Under årets framtidsdag försöker vi ta reda på hur sannolikt det är att vi verkligen går mot en post-global värld, och vad det i så fall skulle få för konsekvenser för oss. Vilka trender kan idag urskiljas när det gäller internationell handel, internationella samarbeten och avtal?

Hur skulle samhället påverkas om protektionism och nationalism dominerade morgondagens politiska utveckling? Kan en reaktion mot globalisering förstärka demokratin på nationell nivå eller tvärtom försvaga den? Vad betyder allt det här för ett land som Sverige – för industrin, för vår självförsörjning, för vår demokrati?

Stora Framtidsdagen om en post-global värld är den tredje heldagskonferensen om trender som har betydelse för vår framtid. Dagen organiseras av Institutet för Framtidsstudier, Forskning & Framsteg och Dagens Arbete. Se tidigare robotdagen.se och migrationsdagen.se.