Skip to content

08.30–09.00 Registrering med slät kopp kaffe

09.00–09.10 Välkommen med dagens moderatorer
Gustaf Arrhenius, VD Institutet för Framtidsstudier, Helle Klein, chefredaktör på Dagens Arbete och Patrik Hadenius, chefredaktör på Forskning och Framsteg.

09.10–09.40 Globalisering förr, nu och i morgon
Hur har utvecklingen sett ut historiskt och vad är det vi ser idag?
Lars Magnusson, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet

09.40–10.30 Tekniken och gränserna
Teknisk utveckling har länge främjat internationellt samarbete, men kan de också göra oss mindre beroende av omvärlden? Och är det alls möjligt att längre begränsa spridningen av information och idéer över geografiska gränser?
Nina Wormbs, docent i teknik- och vetenskapshistoria vid KTH och Karin Hansson, docent i data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet

10.30–11.00 Kaffepaus

11.00–12.10 Den svenska ekonomin inför det post-globala samhället
Hur påverkas svensk industri om utvecklingen går mot protektionism och minskad global handel? Hur påverkas arbetsmarknaden och tillgången till rätt kompetens? Finns det förutsättningar för en återindustrialisering, och är det i så fall något vi redan kan se idag?
Carl Bennet, industriman, styrelseordförande i bland andra Getinge och Elanders; Lars Calmfors professor emeritus i internationell ekonomi vid Stockholms universitet; Marie Nilsson, ordförande IF Metall

12.10–13.30 Lunch

13.30–14.10 Anti-globalism and populism (in English)
Samtal om sambandet mellan kritiken mot globalisering och populistiska politiska rörelser. Varför är populister anti-globalister?
Benjamin Moffitt, Dr vid statsvetenskapliga institutionen Uppsala universitet och Erika Bjerström, utrikeskommentator på Sveriges Television

14.10–14.50 De övernationella institutionernas kris – demokratins revansch eller undergång?
Hur ser förhållandet mellan överstatliga institutioner (som t.ex. EU och Världsbanken) och nationalstaterna ut i en post-global värld? Hur påverkas demokratin och är en annan världsordning möjlig?
Jonas Tallberg, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och Sverker Gustavsson professor emeritus vid statsvetenskapliga institutionen Uppsala universitet

14.50–15.20 Kaffepaus

15.20–16.00 Är det självförsörjande samhället möjligt? Försvarsförmåga, beredskap och effekterna av post-globalisering.
Självförsörjning och försvarsförmåga var länge ledord för det svenska samhället. Är de gamla ledorden återigen aktuella om världen går mot ökad säkerhetspolitisk oro och minskat internationellt samarbete?
Camilla Eriksson, fil.dr. i landsbygdsutveckling, SLU och Fredrik Bynander, docent vid Institutionen för säkerhet, strategi och beredskap vid Försvarshögskolan

16.00-16.20 Den post-globala världen, en framtidsspaning
Oavsett om vi är på väg mot en post-global värld eller om det vi ser enbart är en krusning på den våg som utgör megatrenden globalisering, så påverkar utvecklingen oss under vår livstid. Vad kan liknande trendbrott från tidigare tider i historien säga om vad vi har att förvänta oss?
Karim Jebari, fil. dr. i praktisk filosofi vid Institutet för Framtidsstudier

16.20–16.30 En post-global framtid? Lärdomar av dagen
Moderatorerna sammanfattar dagen.

Med reservation för smärre ändringar.